Popescu Dan Horaţiu, dr.

popescu dan horatiuStudii:

 • 2005, Doctor în filologie, Parabolă şi alegorie în proza românească postbelică – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
 • 1978-1982, Facultatea de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic din cadrul Institutului de Învăţământ Superior Oradea (în prezent Universitatea din Oradea), secţia Filologie, zi – 4 (patru) ani, specializarea Limba Română – Limba Engleză
 • 1974-1978, Liceul „Emanuil Gojdu”, Oradea

Aria de specializare:

 • Teorie lierară, Cultură şi literatură americană şi britanică, Creative Writing/Scriere creatoare

Cursuri predate:

 • Teorii literare anglo-americane, curs şi seminar, semestrul 4
 • Istoria literaturii americane II, curs, semestrul 4
 • Sistemul politic american, curs şi seminar, semestrul 6
 • Religie şi multiculturalism în cultura americană, curs şi seminar, semestrul 6
 • Cultura de masă (în spaţiul anglo-american), curs, semestrul 5
 • Literatura de călătorie, curs şi seminar, semestrul 1 (Masterat)

Interese de cercetare:

 • Parabolă şi Alegorie, Psihanaliză, Feminisme, Critică Arhetipală, Structuralism, Naratologie

Proiect de cercetare actual:

 • 2008 până în present – Receptarea literaturii americane din prima jumătate a secolului XX în presa culturală (inclusiv cea de limbă maghiară) din România postbelică, până în 1989

Expunere la arena academică internaţională (selectiv):

 • 2010 – 24-28 august, Torino: Conferinţa ESSE 10; co-organizator al Seminarului 72, “Veriga lipsă în universităţi: Creative Writing/Scrierea creatoare”; lucrare prezentată, “Digestia scriitorului: Scriere creatoare şi re-scriere”
 • 2008 – 25-28 august, Aarhus: Conferinţa ESSE 8; lucrare prezentată, “În pragul realismului isteric”; beneficiar al unui grant din partea secţiei Presă & Cultură a Ambasadei SUA la Bucureşti
 • 2007 – 4-11 martie, Budapesta; „Noi paradigme în scrierea şi predarea istoriei în Europa de Est după 1989”, curs organizat de Centrul de Dezvoltare Curiculară CEU; beneficiar al unui grant oferit de Universitatea Central Europeană
 • 2006 – aprilie, Nicosia: Conferinţa EAAS “Conformism, non-conformism şi anti-conformism în cultura Statelor Unite”; co-organizator al Workshop-ului 2, “De la creuzetul entropiei la fisurile scriiturii”; beneficiar al unui grant din partea secţiei Presă & Cultură a Ambasadei SUA la Bucureşti
 • 2005 – 3-9 aprilie, Oxford: “Cum citim reputaţiile”, Conferinţa Oxford pentru Predarea Literaturii Britanice; beneficiar al unui grant oferit de Consiliul Britanic
 • 2004 – iunie, Frankfurt: Conferinţa Studii Americane Est vs Vest despre “Artiştii şi intelectualii şi provocarea anagajamentului politic”; lucrare prezentată, “Trăgând cu ochiul prin Cortina de Fier: de la Kafka la Vonnegut”; beneficiar al unui grant la Universitatea “Johann Wolfgang. Goethe” din Frankfurt
 • 2003 – 15 iunie-27 iulie, Ithaca; „Psihanaliză şi literatură” curs în cadrul Şcolii de Critică şi Teorie – Universitatea Cornell; beneficiar al unui grant oferit de Şcoala de Studii Umaniste, Universitatea Cornell
 • 2003 – 28 iulie-19 august, Londra; Stagiu de cercetare pentru doctorat la Institute Statelor Unite, Universitatea din Londra; beneficiar al unui grant oferit de EAAS (Asociaţia Europeană de Studii Americane)
 • 1997 – 2-9 septembrie, Salzburg; „Genuri neglijate la orele de curs în predarea limbii engleze”, sesiune a Centrului de Studii Americane al Seminarului Salzburg; proiect iniţiat, “Traducând Batman”; beneficiar al unui grant oferit de Seminarul Salzburg
 • 1995 – 6-18 august, Stuttgart; „Rescrierea istoriei: mit şi ficţiune”, sesiune a Seminarului Stuttgart în Studii Culturale; beneficiar al unui grant oferit de Seminarul Stuttgart

Afiliere ca membru (selectiv):

 • comitetul de redacţie al The Roundtable: Partium Journal of English Studies/Masa Rotundă: Revista on-line de Studii Anglistice a Universităţii Partium. www. the roundtable.ro
 • EAAS (European Association for American Studies/Asociaţia Europeană de Studii Americane)
 • ESSE (European Society for the Study of English/Societatea Europeană de Studii Anglistice)
 • RAAS/RSAS (Romanian Association for American Studies/Asociaţia Română de Studii Americane)
 • RSEAS/SRSAA (Romanian Society for English and American Studies/Societatea Română de Studii de Anglistică şi Americanistică)

Contact:


Publicaţii

Cărţi

2011 – am tradus Casa Doctorului Dee, de Peter Ackroyd;  Editura Corint, ISBN 978-973-102-363-2

2009 – am tradus Ficţiunea postmodernistă, de Brian McHale; Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-1384-7, 408 p.

2006 – am publicat Efectul de parabolă; Editura Universităţii din Oradea, ISBN (10)973-759-137-2, 200 p.

2002 – am tradus Poetica postmodernismului, de Linda Hutcheon; Editura Univers, Bucureşti, ISBN 973-34-0858-1; 406 p.

1999 – am editat o antologie bilingvă de Scriitori britanici contemporani; Editura Biblioteca Revistei Familia şi Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-9401-04-X; 141 p.

1997 – am tradus Batman şi Robin, de Michael J. Friedman; Editura Papyrus, ISBN 973-97799-6-4; 256 p.

1995 – am tradus Poeme de John Drew; Editura Biblioteca Revistei Familia, ISBN 973-97448-0-X; 63 p.

Studii/Articole (selectiv)

2010 – “Cartografiere cognitivă vs cartografiere falică a Londrei în Curcubeul gravitaţiei; în Studia Universitatis „Petru Maior” Philologia 9, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2010, ISSN 1582-9960, p. 277- 281

2010 – traducere fragmente din Casa Doctorului Dee, de Peter Ackroyd; cu o introducere; în Tomis, martie 2010, Constanţa, ISSN 12208167, p. 62-67

2009 – „Oglinda ideolo(magi)că”, co-autor; în Studia Universitas „Petru Maior” Philologia 8, Editura Uiversităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2009, ISSN 1582-9960, p. 179-186

2009 – „Papagalul uman”, co-autor ; în Americana, Revista on-line de Studii Americane a HAAS (Societatea Maghiară de Studii Americane), Volumul V, Nr. 2, Toamna 2009, Număr special: Lucrările Conferinţei HAAS 2008

2007 – traducere poeme de Matthew Sweeney; cu o introducere; în Transilvania, 6/2007, Sibiu, ISSN 0255 0539, p. 50-51

2006 – traducere „Postmodernul şi trecutul”, un fragment din Postmodernismul sau, logica culturală a capitalismului târziu, de Fredric Jameson; cu o introducere; în Transilvania, 7/2006, Sibiu, ISSN 0255 0539, p. 31-34

2004 – “Trăgând cu ochiul prin Cortina de Fier: de la Kafka la Vonnegut”; în Artiştii şi intelectualii şi provocarea anagajamentului politic, LUCRĂRILE CONFERINŢEI ZENAF, Conferinţa Studii Americane Est vs Vest, 24-27 June, 2004, Centrul de Studii Nord-Americane, Universitatea Johann Wolfgang Goethe, p. 111-127

2003 – „Budinca lui deja-vu”, proiect de lecţie; în Aici Muza, nu închideţi, aveţi legătura… Manual de Scriere Creatoare pentru profesorii de engleză; ed. de Consiliul Britanic Slovacia, ISBN 80 – 7164 – 367 – X, p. 84-85.

2003 – traducere „Freud şi influenţa gândirii psihanalitice”, un fragment din Politica Sexului, de Kate Millet; cu o introducere; în Familia, 3-4/2003, Oradea, I.S.S.N. 1220-3149, p. 152-159

2000 – traducere fragment din Poetica postmodernismuluii, de Linda Hutcheon; cu o introducere; în Familia, 11-12/2000, Oradea, I.S.S.N. 1220-3149, p. 153-157

1997 – traducere poeme din „Sonet maghiar pentru un cântăreţ irlandez”, de George Szirtes; cu o introducere; în Familia, 10/1997, Oradea, I.S.S.N. 1220-3149, p. 48-49

1995 – „Un Mântuitor ciudat”; în LUCRĂRILE CONFERINŢEI HUSSE (SOCIETATEA MAGHIARĂ DE STUDII DE ANGLISTICĂ) 1995, Szeged, 1995, ISSN 0230-2780, p. 163-165.

1995 – traducere fragmente din „Rituri funerare”, de Seamus Heaney; cu o introducere; în Familia, 10/1995, Oradea, I.S.S.N. 1220-3149, p. 89-90

 

cv-dan-popescu.pdf

dan-popescu-lista-publ.pdf