Pop Titus, dr.

pop titusStudii

2005-2008 Studii doctorale - Universitatea de Vest, Timişoara - Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, Doctor in Filologie

1999 Masterat în Studii Culturale Britanice - Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Romania

1993-1997 Licenţă în Limba şi Literatura Engleză- Limba şi Literatura Română Universitatea Oradea - Facultatea de Litere

Domeniu de specialitate

 • Activitate didactică: Cultura şi literatura britanică, traduceri şi retroversiuni
 • Cercetare: Filologie-Literatura Postcolonială de expresie engleză

Discipline predate

 • Istoria literaturii britanice II, III
 • Istoria literaturii britanice IV, V
 • Literaturile lumii de expresie engleză
 • Studii culturale britanice
 • Program de masterat: Interpretarea culturii populare contemporane, Discursul postcolonial

Proiecte de cercetare ştiinţifică

 • Titlul proiectului: Ţara imaginară a fiecăruia-Pledoarie pentru o identitate hibridă în discursul lui Salman Rushdie

Altele

 • Membru în colectiva de redacţie al revistei electronice The Roundtable:Partium Journal of English Studies: volumul conferinţei organizat de catedra de limba şi literatura engleză, cu titlul “Central Europe and the English Speaking World” ISSN 1844-2021
 • Membru al ESSE(European Society for the Study of English)
 • Membru al CEACS (Central European Association for Canadian Studies)
 • Membru al RSEAS – (Romanian Society for English and American Studies)
 • Membru in EACLALS( European Association of Commonwealth Literature and Language Studies)

Contact


Publicaţii

Carti

Imaginary Everyman's Land - The Plea for a Hybrid Identity in S. Rushdie's Discourse. Oradea, Editura Universitatii din Oradea, 2009. ISBN 978-973-759-734-2

Traduceri

The Internet for Beginners de by Phillipa Wingate’ into Romanian - -1998 , Ed. Aquila 93, Oradea-ISBN-973-9319-49-1

Articole stiintifice

"From Fragmentation to Reconstruction in Ondaatje’s The English Patient".Confluente. Analele Universitatii din Oradea. Fascicula Limbi si literaturi moderne, 2006-ISSN: 1842-662X

Aspects of Postcolonial Theory-Healing the Past- Messages, Sages and Ages, Edit. Universitatii Suceava, 2006-ISBN 973-666-217-9

"The Impact of the Media on British Sporting Events"-Confluente vol. II ,Analele Univ.Oradea.2007-ISBN: 1842-662X

"Hints of Hybridity-From an Epic a failure to a plea for hybridity in Salman Rushdie’s Midnight’s Children." Literatures in English in the Context of Post-Colonialism, Postmodernism and the Present.University of Presov, Slovakia-2007-ISBN-978-80-8068-580-2

Coautor-’The Modernization of Fiscal control-A Component Part of Financial System Reform." The Annals of the University of Oradea-Economic Sciences-Tom XVI, 2007, ISSN-1582-5450

’Englishness and Otherness in Ondaatje’s ‘The English Patient.’ ‘Permanence and Change .Mapping the Future, Universitatea ‘Al I Cuza Iasi 2006(nyomtatásban)

‘Recurring Images in Shakespeare’s Tragedies’, Shakespeare Conference Galati, 1997 ,Ed. Universitatii Dunarea de Jos Galati

’The Narrative of Identity in Ondaatje’, British and American Studies Konferencián 2005, Universitatea de Vest Timisoara

"From Eurocentrism to Hybridity or from Singularity to Plurality". Central Europe and The English-Speaking World at Partium Christian University 2007(www.theroundtable.ro)

’Crossing Borders through Music in Rushdie’s The Ground Beneath Her Feet’- Post-Colonial Transformations in the New Literatures in English, Presov, Slovakia, 07-09 Iunie 2007

"Music as a Trope of Hybridity in Rushdie." publ in Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World. Filozoficka Fakulta, University of Presov, 2009, pp 8-16. ISBN 978-80-555-0025-6. Presov, 2009

"Rushidie's Claim for Hybridity in His Non-Fiction Works." ARS AETERNA nr. 1, 2009 at Constantine, the Philosopher University, Nyitra. ISSN 1337-9291

cv-pop-titus.pdf

pop-titus-lista-publ.pdf