Veres Ottilia, dr.

veres ottiliaTanulmányok:

 • 2004–2007 – Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola, Angol-Amerikai Irodalom PhD Program, abszolutórium. Témavezető: Dr. Bényei Tamás, egyetemi tanár.
 • 1999–2004 – Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika szakirány
 • 2002.09. –2003.01. – University of Hull, Anglia; Socrates/Erasmus ösztöndíj

Munkahelyek:

 • 2015 - egyetemi tanársegéd, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

 • 2005– 2015  egyetemi gyakornok, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
 • 2004–2005 – óraadó tanár, PKE, Nagyvárad, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

Szakterület: angol irodalom

Kutatás, szakmai érdeklődés: kortárs angol regény

Oktatott tantárgyak:

 

 • Középkori és reneszánsz angol irodalom (British Literary Seminar 1. English Literature in the Middle Ages and the Renaissance) – 1. év, 2. félév, angol szak, szeminárium
 • 18. századi angol irodalom (British Literary Seminar 2. English Literature in the Eighteenth Century) – 2. év, 1. félév, angol szak, szeminárium
 • 19. századi angol irodalom (British Literary Seminar 3. English Literature in the Nineteenth Century) – 2. év, 2. félév, angol szak, szeminárium
 • 20. századi angol irodalom (British Literary Seminar 4. English Literature in the Twentieth Century) – 3. év, 1. félév, angol szak, szeminárium
 • Bevezetés a tudományos kutatásba (Introduction to Scientific Research) – 1. év, 1. félév, angol szak, szeminárium
 • Fordítás (Translation) – 2. év, 2. félév, 3. év, 1. félév, angol szak, szeminárium
 • Írásgyakorlat (Style and Composition) - 2. év, 1. félév, angol szak, szeminárium

 

Tudományos tevékenység, konferenciák:

2016.09.

Mens Sana: Rethinking the Role of Emotions. Argumentor Műhelykonferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Bemutatott dolgozat: ““Description of the Contrarious Emotions in a Lover:” The Story of Orpheus and Eurydice in Ovid, Rilke, “Sir Orfeo,” and Duffy.”

 

2016.04.

Discourse, Culture and Representation II Nemzetközi Konferencia, Sapientia Egyetem, Csíkszereda. Bemutatott dolgozat: “The Story of Orpheus and Eurydice in Coetzee and Rilke”

 

2016.04.

English Language & Literatures in English Nemzetközi Konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Bemutatott dolgozat: “The Myth of Herakles in J. M. Coetzee’s Dusklands”

 

2015.09.

Argumentor Műhelykonferencia; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; bemutatott dolgozat: „Interszubjektivitás Samuel Beckett Molloy című regényében”

 

2015.09.

Cultural Texts and Contexts Nemzetközi Konferencia, Nagyáradi Egyetem, bemutatott dolgozat: “Stories of Intersubjectivity in Beckett's Molloyˮ

 

2015.01.

HUSSE Nemzetközi Konferencia, Debreceni Egyetem, bemutatott dolgozat: “Homo solitarius: Intersubjectivity in Coetzee’s Life & Times of Michael K and Beckett’s Molloy”

 

 

2014.09.

ESSE Nemzetközi Konferencia, Kassa, Szlovákia; bemutatott dolgozat: “The Story of Sinbad and the Old Man of the Sea in J. M. Coetzee’s Dusklands and Foe”

 

 

2014.09.

ELLE. English Language and Literatures in English nemzetközi  konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; bemutatott dolgozat: “The Story of Sinbad and the Old Man of the Sea in One Thousand and One Nights.”

 

 

2014.03.

Tavaszi Szél Konferencia (a Doktoranduszok Országos Szövetségének szervezésében), Debreceni Egyetem; bemutatott dolgozat: “Journeys to the Mother: Coetzee’s Life and Times of Michael K and Beckett’s Molloy

 

2014.03.

“Travelling Texts: Encounters of Literaturesˮ Nemzetközi Konferencia, Institute of English Studies, Krakkó, Jagiellonian University; bemutatott dolgozat: “Remembering Beckett: J. M. Coetzee’s Life and Times of Michael K”

 

2013.09.

II Argumentor Műhelykonferencia; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; bemutatott dolgozat: “Úr-szolga retorika a Kacor királyban”

 

2013.09.

III. ELLE Nemzetközi Konferencia; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; bemutatott dolgozat: “J. M. Coetzee’s Waiting for the Barbarians as a Colonial Oedipus”

 

 

2010.06.

„Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben” című nemzetközi konferencia; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; bemutatott dolgozat: „A kérdező nő J. M. Coetzee Foe című regényében”

 

2009.05.

“The Third International Conference on Central Europe and the English-Speaking World” című nemzetközi konferencia; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; bemutatott dolgozat: “Stories of Embraces in J. M. Coetzee’s Foe” („Ölelések könyve: J. M. Coetzee Foe című regénye”)

 

2009.03.

“Cultural Texts and Contexts in the English-Speaking World” című nemzetközi konferencia; Nagyváradi Egyetem, Angol Tanszék; bemutatott dolgozat: “The Motif of Carrying One on One’s Back in J. M. Coetzee’s Dusklands” („A hátonhordás motívuma J. M. Coetzee Alkonyvidék című regényében”)

 

2007.04.

“The First International Conference on Central Europe and the English-Speaking World” című nemzetközi konferencia; Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; bemutatott dolgozat: “The Trope of Looking Backwards in J. M. Coetzee’s The Master of Petersburg” („A hátratekintés motívuma J. M. Coetzee A pétervári mester című regényében”)

 

2007.01.

8. Hungarian Society for the Study of English (HUSSE) Konferencia; Veszprémi Egyetem; bemutatott dolgozat: “The Rhetoric of Mourning in J. M. Coetzee’s The Master of Petersburg” („A gyász retorikája J. M. Coetzee A pétervári mester című regényében”)

 

2006.11.

„Angol nyelvű irodalmak a posztkolonializmus, a posztmodern és a jelen kontextusában” című nemzetközi konferencia, Eperjesi Egyetem, Szlovákia; bemutatott dolgozat: “The Rhetoric of Mourning in J. M. Coetzee’s The Master of Petersburg” („A gyász retorikája J. M. Coetzee A pétervári mester című regényében”)

 

2006.05.

XVI. Brit és Amerikai Tanulmányok Konferenciája (BAS), Temesvári Egyetem; bemutatott dolgozat: “On Looking and the Gaze in J. M. Coetzee’s Waiting for the Barbarians” („A nézés és a tekintet J. M. Coetzee Barbárokra várva című regényében”)

 

2005.05.       

XV. Brit és Amerikai Tanulmányok Konferenciája (BAS), Temesvári Egyetem; bemutatott dolgozat: “Unsaying Origins in J. M. Coetzee’s In the Heart of the Country” („Eredetek [nélkül] J. M. Coetzee A semmi szívében című regényében”)

 

2005.01.       

7. Hungarian Society for the Study of English (HUSSE) Konferencia, Veszprémi Egyetem; bemutatott dolgozat: “Origins and Origination in J. M. Coetzee’s In the Heart of the Country” („Eredetek J. M. Coetzee A semmi szívében című regényében”)

 

2003.05

a Debreceni Egyetem I. Tehetséggondozó Konferenciája, bemutatott dolgozat:  “Written Invisibly: The Opening Passage of Jeanette Winterson’s Sexing the Cherry as the Novel’s Dream” („Láthatatlan írás: Jeanette Winterson Cseresznyeoltás című regényének nyitó bekezdése mint a regény álma”)

2003.04.       

XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Veszprémi Egyetem, Angol-Amerikai irodalom szekció, 2. díj. Bemutatott dolgozat: “Written Invisibly: The Opening Passage of Jeanette Winterson’s Sexing the Cherry as the Novel’s Dream” („Láthatatlan írás: Jeanette Winterson Cseresznyeoltás című regényének nyitó bekezdése mint a regény álma”)

 

2002 – 2003 

a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének demonstrátora

 

2002 - 2004

felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiumába

 

2001 - 2004

felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába

 

Ösztöndíjak:

 

2013.10-2014.10 Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj, Nemzeti Kiválóság Program, Budapest

 

2007.10.

Magyar Tudományos Akadémia, Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj

 

2007 – 2008

Sapientia Doktori ösztöndíj

 

2006 – 2007

Sapientia Doktori ösztöndíj

 

2005 – 2006

Sapientia Doktori ösztöndíj

 

2004.03.       

az Universitas Alapítvány ösztöndíja tudományos diákmunka elismerése kategóriában

 

2003 - 2004

a Tempus Közalapítvány Világ-Nyelv/Mesterfokon tanárképzés pályázatának ösztöndíja

 

2003 – 2004

a Soros Alapítvány ösztöndíja (Soros Supplementary Grants Program 2003/2004 – OSI-ZUG Foundation)

 

2002.09 - 2003.01  

University of Hull, Anglia; Socrates/Erasmus ösztöndíj

 

Publikációk:

Tanulmányok:

 

“Homo Solitarius: Intersubjectivity in Coetzee’s Life and Times of Michael K and Beckett’s Molloy.” Intertextuality, Intersubjectivity, and Narrative Identity. Ed. Péter Gaál-Szabó. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017.135-148.

 

“The Story of Orpheus and Eurydice in Coetzee and Rilke.” Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 8.1 (2016): 41−48. 

 

“Interszubjektivitás Samuel Beckett Molloy című regényében.” Argumentor Műhely. Közbeszéd-aktusok. Szerk. Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára. Partium Kiadó, Nagyvárad, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2016. 197-210.

 

““Description of the Contrarious Emotions in a Lover:” The Story of Orpheus and Eurydice in Ovid, Rilke, “Sir Orfeo,” and Duffy.” Mens Sana: Rethinking the Role of Emotions. Proceedings of the Fourth Argumentor Conference. Partium Press, Oradea, Debrecen University Press, 2016. 245-260.

 

“The Story of Sinbad and the Old Man of the Sea in One Thousand and One Nights.” English Language & Literatures in English 2014. Ed. Julianna Borbély, Katalin G. Kállay, Judit Nagy, and Dan H. Popescu. Budapaest: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2015. 183-195.

 

„Gyarmati találkozások az Alkonyvidékben.ˮ Filológiai Közlöny (A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának folyóirata). Szerk. Józan Ildikó. Balassi Kiadó, Budapest. 2014/2 (LX. évfolyam).

 

“Remembering Beckett: J. M. Coetzee’s Life and Times of Michael Kˮ. Travelling Texts: J. M. Coetzee and Other Writers. (Series: Text – Menaing – Context: Krakow Studies in English Language, Literature and Culture.) Ed. Bozena Kucala and Robert Kusek. Peter Lang, Frankfurt am Mein, 2014.

 

“J. M. Coetzee's Waiting for the Barbarians as a Colonial Oedipus”. International Conference on English Language and Literatures in English. Proceedings. Ed. Titus Pop. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014.

 

„Úr-szolga retorika a Kacor királyban”. Argumentor Műhely. Érvelés és retorika konferenciakiadvány. Szerk. Bakó Rozália Klára, Bíró-Kaszás Éva, Horváth Gizella. Partiumi Kiadó,  Nagyvárad, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.

 

“A kérdező nő J. M. Coetzee Foe című regényében.” Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Szerk. Czibula Katalin, Kordics Noémi. Nagyvárad – Budapest: Partiumi Kiadó – Protea Kulturális Egyesület, ISBN 978-606-8156-10-1; ISBN 978-963-88638-2-9. 2011.163-176.

 

“On Mourning: The Trope of Looking Backwards in J. M. Coetzee’s The Master of Petersburg.Hungarian Journal of English and American Studies. Ed. Donald E. Morse. Institute of English and American Studies. University of Debrecen. ISSN 1218-7364. 2008. Vol. 14, Nr. 2. 233-244.

 

“The Rhetoric of Mourning in J. M. Coetzee’s The Master of Petersburg”. Literatures in English in the Context of Post-Colonialism, Postmodernism and the Present. Ed. Jaroslav Kušnir. Prešov, ISBN 978-80-8068-680-2. 2007. 88-94.

 

“On Looking and the Gaze in J. M. Coetzee’s Waiting for the Barbarians”. BAS Revista de Studii Britanice şi Americane. Ed. Luminiţa Frenţiu. Timişoara: Editura Universităţii de Vest. ISSN 1584-3734. Nr. 4. 2007. 240-252.

 

“Unsaying Origins in J. M. Coetzee’s In the Heart of the Country”. BAS Revista de Studii Britanice şi Americane. Ed. Stephen Tapscott, Hortensia Pârlog. Timişoara: Editura Universităţii de Vest. ISSN 1224-3086. Vol. XII. 2006. 131-137.

 

“Written Invisibly: The Opening Passage of Jeanette Winterson’s Sexing the Cherry as the Novel’s Dream” – XXVI. OTDK, Humántudományi Szekció,Veszprém, 2003. 342.

 

Recenziók:

 

Khanna, Ranjana. Dark Continents: Psychoanalysis and Colonialism. Duke University Press, Durham and London, 2003. In Hungarian Journal of English and American Studies. Ed. Zoltán Abádi-Nagy. Institute of English and American Studies. University of Debrecen. ISSN 1218-7364. 2005. Vol. 11, Nr. 2. 246-248.

 

“A New Addition to Coetzee Criticism.” (On Hania A. M. Nashef The Politics of Humiliation in the Novels of J. M. Coetzee. New York & London: Routledge, 2009.) In Hungarian Journal of English and American Studies. Ed. Donald E. Morse. Institute of English and American Studies. University of Debrecen. ISSN 1218-7364. 2010. Vol. 16.1-2.273-276.

 

Fordítás:

 

Mamber, Stephen. “Clockwork Orange” (magyarul: „Mechanikus Narancs”). Ford.  Márton Zsuzsa és Veres Ottilia). Stanley Kubrick, Metropolis 2002/2. ISSN 1416-8154. 2002/2. 70-81.

 

cv-veres-ottilia.pdf

veres-ottilia-lista-publ.pdf